Kinh nghiệm quản lý thời gian và 10 cách quản lý thời gian hiệu quả

Đa phần những người không hiệu quả, làm việc kém năng suất là những người làm việc theo cảm hứng.  Họ không làm việc theo những nguyên tắc nhất định, không ưu tiên thời gian đối với những công việc quan trọng, họ làm bất cứ việc gì mà học muốn và nghỉ ngơi khi nào họ không còn cảm hứng nữa,…

Như chúng ta đã biết, thượng đế đã không phân biệt màu da, quốc tịch, sắc tộc, giới tính, độ