Quản trị Marketing là gì? Làm quản trị Marketing là làm gì?

là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành các biện pháp nhằm thiết lập, củng cố, duy trì và phát triển những cuộc trao đổi có lợi với những người mua đã được lựa chọn để đạt được những mục tiêu cố định của doanh nghiệp.
Marketing là một dang hoạt động chức năng đặc thù của doanh nghiệp. Nó bao gồm nhiều hành vi chức năng của các bộ phận tác nghiệp khác nhau hoặc của các cộng đoạn khác nhau. Để có thể quản lý và điều hành được các bộ phận đó thì cần quản trị Marketing
Vấn đề đặt ra là làm sao để tất cả các hoạt động tác nghiệp marketing đều hướng đến một phương châm hành động: hãy hiểu thuấu đáo và thỏa mãn nhu cầu và ước muốn của khách hàng một cách ưu thế hơn đối thủ cạnh tranh để thực hiện thành công các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Điều đó liên quan đến hoạt động quản trị marketing. Vậy quản trị ? Theo quản điểm quản trị marketing của Philip kotler
Quản trị Marketing là gì ?
Quản trị Marketing là việc làm không thể thiếu cho mỗi chiến dịch Marketing
Như vậy, quản trị marketing có liên quan trực tiếp đến các việc
- Phát hiện và tìm hiểu cặn kẽ nhu cầu và ước muốn của khách hàng
- Gợi mở nhu cầu của khách hàng
- Phát hiện và giải thích nguyên nhân của những thay đổi tăng hoặc giảm mức cầu
- Phát hiện những cơ hội và thách thức từ môi trường marketing
- Chủ động đề ra các chiến lược và biện pháp marketing để tác động lên mức độ thời gian và tính chất của nhu cầu sao cho doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu đặt ra trừ trước

Tóm lại: gồm 5 bước:
1) Phân tích các cơ hội marketing
2) Phân đoạn và lựa chọn thị trường mục tiêu
3) Thiết lập chiến lược marketing
4) Hoạch định chương trình marketing
5) Tổ chức thực hiện và kiểm tra các hoạt động marketing

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>