chiến lược marketing

Hướng dẫn cách lập bản kế hoạch kinh doanh hiệu quả và đơn giản nhất

Liệt kê các hoạt động chi tiết để doanh nghiệp đạt được mục đích đề ra và càng chi tiết càng tốt. Đặt ra những ưu tiên và thời

Trong Marketing, quản trị Marketing là gì? Quản trị Marketing là cần làm gì?

Quản trị Marketing là gì? Quản trị Marketing là việc đánh giá, phân tích và kiểm tra từ đó lập ra kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu đòi

Quá trình quản trị marketing gồm những bước nào, thực hiện ra sao?

Việc hình thành quá trình quản trị Marketing được hình thành trên cơ sở tiến trình quản trị chiến lược. Và theo tác giả Bercowitz, Kerin và Rudelins thì

Quy trình quản trị Marketing từ A đến Z chuẩn nhất hiện nay

qui trình marketing

Trong quy trình quản trị Marketing, ta nên dựa trên những hiểu biết của mình về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, và lấy chiến lược marketing làm định